Se nyhetsbrevet i din nettleser.

Legg afp@activeforpeace.org til dine kontakter for sikre at du mottar dette nyhetsbrevet.

active for peace Active for peace header

Active for Peace er en internasjonal klubb for mennesker, uavhengig av alder, som er opptatt av fred, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hovedmålet er å bygge en sterk grasrotbevegelse.
Active for Peace arbeider for og kan tilby:

Checkmark Å øke engasjementet på grasrotnivå Checkmark Gratis medlemskap
Checkmark Å øke kunnskapen om hva som skjer i verden Checkmark Online menneskerettighetskurs
Checkmark Å spre informasjon om konfliktløsning Checkmark Profesjonell rådgiving for dine aktiviteter
Checkmark Å skape forståelse for fredsbygging Checkmark Informasjon om ulike aktiviteter og kurs
Checkmark Å påvirke internasjonale fredsprosesser Checkmark Nyhetsbrev om andre nyheter

Nyhetsbrev januar 2010

Nyheter

Holocaustdagen 2010
Mer info

Holocaustdagen 27. januar 2010
27. januar er det 65 år siden fangene i konsentrasjonsleiren Auschwitz ble frigjort. Samme dato markerer vi Den Internasjonale minnedagen for ofrene for Holocaust.

Holocaustdagen 27. januar 2010

Linje

Elever dekorerer stein
Mer info

BENJAMINPRISEN 2010
Skullerud skole mottar prisen for deres arbeid mot mobbing, rasisme og diskriminering.
 - Elevene ved Skullerud ungdomsskole har gjort en kjempejobb for å forhindre mobbing og rasisme. Mange andre skoler kan lære av Skullerud når det gjelder å unngå at ungdom plages på grunn av hudfarge, nasjonal bakgrunn, seksuell legning eller religion, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen ble delt ut for første gang i 2003. Skolen som vinner får 100 000 kr og en miniatyr av bysten av Benjamin Hermansen.

Les mer om Benjaminprisen hos Antirasistisk senter

Linje

FN 2010, kultur, ungdom og naturmangfold
Mer info

FN 2010: Kulturer, ungdom og naturmangfold
I år fokuserer FN på hele tre tema: Det internasjonale naturmangfoldåret, Det internasjonale ungdomsåret og Det internasjonale året for tilnærming mellom kulturer. Ved å fremheve disse ønsker FN at temaene vil få økt oppmerksomhet gjennom aktiviteter og tiltak over hele verden.

FN 2010: Kulturer, ungdom og naturmangfold

Linje

Slagord for det internasjonale ungdomsåret

Mer info

Slagord for det internasjonale ungdomsåret
I forbindelse med det internasjonale ungdomsåret ønsker FN dialog med ungdom fra hele verden. FN har blant annet laget en facebook side der man kan delta i diskusjoner og ulike aktiviteter.

Slagord for det internasjonale

Linje

Improvisjasjonsteater i Kongo

Mer info

Improvisasjonsteater i Kongo
Search for Common Ground [SFCG] har tatt i bruk alternative metoder for å løse konflikter i det Den demokratiske republikken Kongo. Det krigsherjede landet har vært preget av voldelige konflikter de siste årene, siden krigen startet i 1998 har om lag 5.4 millioner mennesker mistet livet. SFCG ønsker å gjøre noe med denne voldsspiralen. 

Improvisjasjonsteater i Kongo

Linje

World Urban Forum V
Mer info

Interessert i global utvikling?
Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) søker en ungdomsdelegat til FNs World Urban Forum. Forumet arrangeres av UN Habitat, FN`s bossettingsprogram, og foregår i Rio de Janeiro i mars 2010. Temaet er Cities for all – bridging the urban divide”

Interessert i global utvikling?

Linje

Ved å bygge videre på Aktive Fredsreisers entusiasme, skaper ACTIVE FOR PEACE en bro fra inspirasjon til handling gjennom utveksling av informasjon og kunnskap.

Active for Peace
Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn 4B, 4950 Risør
Postadresse: Postboks 19, 4951 Risør
Tlf: 371 53 900

www.activeforpeace.org      www.aktive-fredsreiser.no      www.footballforpeace.no

Linje

Du har mottatt denne emailen fordi du er registrert som medlem i Active for Peace. Hvis du ikke lenger vil motta nyhetsmail fra oss, må du vennligst sende denne mail i retur, afp@activeforpeace.org med "Fjern meg (din epost adresse) fra nyhetsbrev lista." i subjekt feltet.