Se nyhetsbrevet i din nettleser.

Legg afp@activeforpeace.org til dine kontakter for å sikre at du mottar dette nyhetsbrevet.

Active for Peace er en internasjonal klubb for mennesker, uavhengig av alder, som er opptatt av fred, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hovedmålet er å bygge en sterk grasrotbevegelse.
Active for Peace arbeider for:

Konfliktløsning og aktiv grasrotaktivitet Bygge lederskapskapasitet
Få en forståelse for og ha en påvirkning på internasjonale fredsbyggingsspørsmål Unike ferdigheter og opplæring i internasjonalt samarbeid.
Tips og ideer til aktiviteter og kurs Online Menneserettighetskurs
Profesjonell rådgivning for dine aktiviteter Øke kunnskap om hva som skjer i verden
Gratis medlemskap Ingen aldersgrense

Nyhetsbrev mai 2008

Ung i dag

Å være ung kan være så mye.
Du kan være ung om du er 14 eller 40 år. Kanskje har du ikke mer enn fem kroner dagen å leve for eller kanskje du har 5000 kroner. Kanskje du liker å surfe på Internett, eller du setter pris på å spise en saftig mango i skyggen av et mangotre.
I all sin mangfold utgjør unge mennesker (mellom 14 og 24 år) 40 prosent av befolkningen i verden. Ungdom utgjør dermed en fantastisk kraft for forandring.

Du er som ungdom en del av denne verdensomspennende kraften.

Hvis du vil vite mer om ungdom i fredsarbeid rundt om i hele verden, kan gi ta en kikk på denne artikkelen skrevet av nyhetsbrevets redaktør, Andra Tanase som arbeider for Aktive Fredsreiser og fredsinstituttet PATRIR i Romania.

Å være ung kan være så mye...


Active for Peace kurses i fredsarbeid
Det internasjonale nettverket for unge fredsbyggere (UNOY) har gjennomført et kurs om hvordan fredsbygging kan brukes i ungdomsarbeid. Active for Peace var representert ved Helene Songe og Andra Tanase.

Active for Peace kurses..

Romania tur
Kurs og seminarer

Kurs og seminarer
Ungdom har i dag mange muligheter til å få opplæring i de mangfoldige fag- og interesseområder som kan gjøre oss til bedre verdensborgere. Kunnskap gir makt, og god kunnskap gir god makt.

Internettkurset i Menneskerettigheter

WYSA-seminarer om lederskap og livskunnskap
Bahai sommerskole i Norge

YouthMicrocredit
http://ymci.org/en/home

Månedens tema:
Mikrokreditt for ungdom (Youth Microcredit International - YMCI), er en organisasjon ledet av unge studenter. De låner ut små beløp til de som vil starte sin egen business og vil ha denne til å vokse og gi arbeidsplasser. YMCI har starten virksomheten i Guatemala i Mellom-Amerika og virksomheten sprer seg også til andre land. Her kan du lære mer og kanskje være med å startet en egen forening av studenter som kan ta del i virksomheten.
YMCI - mikrokreditt for ungdom

paragraf 25

Bli involvert!
Artikkel 25 i den internasjonale erklæringen for menneskerettigheter, sier at alle har rett til en levestandard som gjør at voksne og barn får helsetjenester og ikke lever i stor fattigdom.

Selv i dag, 60 år etter at den internasjonale  erklæringen om menneskerettigheter ble undertegnet, dør hvert år 10 millioner barn på grunn av mangel på helsestell, mangel på mat eller andre utslag av alvorlig fattigdom. Dette er vanskelig å forstille seg i den rike del av verden, men i svært mange land er fattigdom livstruende alvor.

Vi som er unge kan gjøre noe med denne urettferdigheten ved å skaffe oss kunnskap og stå sammen i organisasjoner som arbeider for å bekjempe fattigdom og barnedødelighet.
Les mer…

Skrive for

Frivillig medarbeider?
Fredsklubben Active for Peace trenger frivillige medarbeidere som liker å skrive og engasjere seg. Vi håper også du kan bidra i de kommende nyhetsbrev. Ta kontakt med Andra.

andra@activeforpeace.org

Ved å bygge videre på Aktive Fredsreisers entusiasme, skaper ACTIVE FOR PEACE en bro fra inspirasjon til handling gjennom utveksling av informasjon og kunnskap.

Active for Peace
Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn 4B, 4950 Risør
Postadresse: Postboks 19, 4951 Risør
Tlf: 371 53 900

www.activeforpeace.org      www.aktive-fredsreiser.no      www.footballforpeace.no

Du har mottatt denne emailen fordi du er registrert som medlem i Active for Peace. Hvis du ikke lenger vil motta nyhetsmail fra oss, må du vennligst sende denne mail i retur, med "Fjern meg (din epost adresse) fra nyhetsbrev lista." i subjekt feltet.