Legg afp@activeforpeace.org til dine kontakter for ň sikre at du mottar dette nyhetsbrevet.
active for peace Active for peace header

Active for Peace er en internasjonal klubb for mennesker, uavhengig av alder, som er opptatt av fred, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hovedmålet er å bygge en sterk grasrotbevegelse.
Active for Peace arbeider for:

Checkmark Konfliktløsning og aktiv grasrotaktivitet Checkmark Bygge lederskapskapasitet
Checkmark Få en forståelse for og ha en påvirkning på internasjonale fredsbyggingsspørsmål Checkmark Unike ferdigheter og opplæring i internasjonalt samarbeid.
Checkmark Tips og ideer til aktiviteter og kurs Checkmark Online Menneserettighetskurs
Checkmark Profesjonell rådgivning for dine aktiviteter Checkmark ěke kunnskap om hva som skjer i verden
Checkmark Gratis medlemskap Checkmark Ingen aldersgrense

Nyhetsbrev september 2008

Nyheter
Internasjonal Fredsdag
Mer info

Internasjonal Fredsdag - 21. september 2008

Siden 1981 har verden årlig markert en Internasjonal Fredsdag. Fra 2001 har denne dagen blitt markert på samme dag år etter år, nemlig 21. september.

FN, uavhengige grasrot organisasjoner som arbeider for fred og personer som ønsker å utgjøre en forskjell, feirer nettopp denne dagen.

Lær mer om Fredsdagens opprinnelse og om hva du kan gjøre for fred! Internasjonale Fredsdagen

Linje
Ban Ki-moon
Mer info

Oppfordring fra FNs generalsekretær

Ban Ki-moon, FNs generalsekretær gir sin tilslutning til verdens Internasjonale Fredsdag 2008.
Han mener at dette årets fredsdag har en helt spesiell betydning…

Oppfordring fra Ban Ki-moon

Linje
Fredsdag Magasinet
Mer info

Fredsdag Magasinet

Et samfunn av fredsbyggere organiserer seg til å feire 21. september – vår Internasjonale Fredsdag. Finn ut hvor mange organisasjoner som gjør noe og bli forundret over hvor mange ting som skjer rundt omkring i verden ved å bla igjennom det første Fredsdag Magasinet! Magasinet er gratis.

Bestill magasinet

Linje
Rotary
Mer info

The Rotary Peace and Conflict Studies Program

The Rotary Peace and Conflict Studies Program ble i sin tid etablert for å tilby ulike yrkesretninger kompetanse i konfliktløsning og mekling. Programmet guider deltakerne til å bli bedre rustet for å avverge og løse konflikter. I tillegg blir deltakerne oppfordret til å påvirke politiske beslutninger som bidrar til fred på verdensbasis. The Rotary Peace and Conflict Studies Program tilbys på engelsk og har arbeidstakere i regjeringer, uavhengige organisasjoner og private virksomheter som målgruppe.
For å lese mer – Rotary Norge.
Rotary International

Linje
ISFiT
Mer info

Studentfestivalen i Trondheim 2009

Studentfestivalen i Trondheim er den største internasjonale studentfestivalen i verden med et overordnet fokus. Omkring 450 studenter fra hele verden deltar på festivalen. Temaene varierer fra år til år, men er alltid relatert til sosiale eller politiske temaer med internasjonal betydning.

Den neste internasjonale studentfestivalen vil bli arrangert i Trondheim fra 20. februar til 1. mars 2009 – og da er temaet FREDSBYGGING!

Les mer om ISFiT

Linje
Boktips!

Boktips!

The No-Nonsense Guide to Conflict

av Helen Ware

Forrige århundre fremstår som det blodigste århundre i vår historie, men allerede nå ser det ut som om dette århundre også skal ta sin del.

Denne boken er en uunnværlig guide for studenter, fredsgrupper og andre aktivister. Den studerer forandringen vi har vært vitne til i forhold til ulike kriger, og tar for seg kampen mot terrorisme og etniske konflikter som i Rwanda.

Youth and Violent Conflict by UNDP
FNs utviklingsprogram for forebygging av kriser og gjenoppbygging (BCPR) ga nettopp ut rapporten “Youth and violent Conflict: Society and Development in Crisis?".

Rapporten representerer et første steg i retning av å bygge kunnskap om ungdom i krig og konflikt. Hvordan skal man møte denne typen ungdom og hvilke programmer virker? Den tar for seg eksisterende analytiske og politiske rammeverktøy og ser på hva som har virket. Rapporten gir en god oversikt over eksisterende programmer som er utført av UNDP og andre partner organisasjoner på området og kommer med klare forslag til endringer og veien videre.

Youth and violent Conflict (pdf)

Linje

Ved å bygge videre på Aktive Fredsreisers entusiasme, skaper ACTIVE FOR PEACE en bro fra inspirasjon til handling gjennom utveksling av informasjon og kunnskap.

Active for Peace
Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn 4B, 4950 Risør
Postadresse: Postboks 19, 4951 Risør
Tlf: 371 53 900

www.activeforpeace.org      www.aktive-fredsreiser.no      www.footballforpeace.no

Linje

Du har mottatt denne emailen fordi du er registrert som medlem i Active for Peace. Hvis du ikke lenger vil motta nyhetsmail fra oss, må du vennligst sende denne mail i retur, afp@activeforpeace.org med "Fjern meg (din epost adresse) fra nyhetsbrev lista." i subjekt feltet.