Legg afp@activeforpeace.org til dine kontakter for ň sikre at du mottar dette nyhetsbrevet.
active for peace Active for peace header

Active for Peace er en internasjonal klubb for mennesker, uavhengig av alder, som er opptatt av fred, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hovedmålet er å bygge en sterk grasrotbevegelse.
Active for Peace arbeider for:

Checkmark Konfliktløsning og aktiv grasrotaktivitet Checkmark Bygge lederskapskapasitet
Checkmark Få en forståelse for og ha en påvirkning på internasjonale fredsbyggingsspørsmål Checkmark Unike ferdigheter og opplæring i internasjonalt samarbeid.
Checkmark Tips og ideer til aktiviteter og kurs Checkmark Online Menneserettighetskurs
Checkmark Profesjonell rådgivning for dine aktiviteter Checkmark ěke kunnskap om hva som skjer i verden
Checkmark Gratis medlemskap Checkmark Ingen aldersgrense

Nyhetsbrev oktober 2008
Spesialutgave på ikke-vold!

Nyheter
Internasjonal ikke-volds dag
Mer info

Den internasjonale Ikke-volds dagen -
2. oktober 2008

I 2007 vedtok FNs generalforsamling at 2. oktober skal være den internasjonale dagen for ikke-vold. Valget av dato er ikke tilfeldig, men markerer Mahatma Gandhis fødselsdag. Gandhi fremstår som selve ikonet for den internasjonale ikke-voldsbevegelsen, og var en pioner når det gjaldt å demonstrere motstand gjennom sivil ulydighet. Gandhi feires den dag i dag som Indias ”landsfader” og den som kjempet frem landets selvstendighet i 1947.

Den internasjonale ikke-volds dagen gir muligheter

Linje
ikke-vold er et alternativ til handling

Hva er ikke-vold?

Ikke-vold kan beskrive en type livsfilosofi. Betegnelsen blir allikevel oftest brukt om ikke-voldelige demonstrasjoner, hvor mennesker kjemper for en bestemt sosial eller politisk sak, uten å ta i bruk voldelige metoder.
Professor Gene Sharp, en av verdens mest kjente forskere på ikke-vold, definerer ikke-vold som: “teknikker som brukes av mennesker som verken ønsker å underkaste seg en spesiell bestemmelse, eller å være passive, og som ser kamp som nødvendig, uten at de ønsker å utøve vold. Ikke-vold handler ikke om å unngå eller overse konflikter. Det er et alternativ til hvordan man kan handle effektivt i forhold til politiske beslutninger.
De tre hovedkategoriene av ikke-voldelige protester er:  
- protest og overtalelse
- passiv motstand
- innblanding i form av blokkader og okkuperinger

Kjenner du til eksempler på ikke-voldelige aksjoner?
Fortell oss om dem via infoATactiveforpeace.no

Linje
Gandhi
Mer info

Gandhi - ett portrett

Et av det 20. århundrets mest fasinerende mennesker, Mahatma Gandhi, imponerte en hel verden ved å bruke ikke-voldelige metoder i de vanskeligste situasjoner: I kampen for frihet og mot diskriminering.

Hans liv er blitt gjenfortalt i utallige bøker og filmer og alle fredsaktivister bør vite litt om hva Gandhis virke har betydd for vår verden i dag.

Gandhi - et portrett

Linje
Ban Ki-moon
Mer info

Oppfordring fra FNs generalsekretær

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, henvender seg til alle på den Internasjonale dagen for ikke-vold. Han sammenlikner Gandhis liv og virke med prinsipper som vi setter høyt også i dag, nemlig menneskerettighetene og fred. Allikevel, ikke alle av oss er like sterke som Gandhi og kan leve opp til hans eksempel.

Les generalsekretærens oppfordring i sin helhet.

Linje
We will wear you down by our capacity to suffer, Martin Luther King Jr.
Mer info

Ikke - voldelig kamp:
Hvorfor og når det virker

Som med alle metoder for å oppnå forandring, er det ikke alt som virker alltid… Slik er det også med ikke-volds metodene. Det er ikke alltid ikke-voldelige aksjoner oppnår målet, men det skjer langt oftere enn kritikerne hevder.

Ikke-voldelig kamp har en evne til å slå til ved maktens kjerne og irritere og terge undertrykking som rettferdiggjør seg selv. Dette skaper ofte en endring blant befolkningen og fører til at folket støtter bevegelsen som arbeider mot undertrykking og urettferdighet. Høres det enkelt ut? Det er muligens litt mer komplisert i praksis…

Ikke-vold kamp: Hvorfor og når det virker

Linje

Nonviolent Peaceforce

Mer info

Best Practice on  Non-Violence :
Nonviolent Peaceforce

Når det er snakk om ikke-vold, da er det vanligste spørsmålet: ”Virker ikke-voldelige metoder?” og i så fall ”Hvordan er det mulig at sivile kan møte voldelige situasjoner og fremdeles beskytte bedre enn bevæpnede styrker?” Et svar som taler for seg selv, er arbeidet til organisasjonen the Nonviolent Peaceforce (NP).

NP er en upartisk og ubevæpnet fredsbevarende styrke som består av sivile mennesker fra hele verden. NP består av 60 medlemsorganisasjoner og har støtte fra ytterligere 100 andre organisasjoner

Besøk hjemmesiden til Nonviolent Peaceforce

Linje

Be the change

Mer info

Be the change!
Project Competition on MDGs Deadline October 31st

Under årets World Youth Congress i Quebec fikk Peace Child muligheten til å søke nye midler til nye prosjekter. I konkurranse med mange andre organisasjoner, er Peace Child glad for nok en gang å kunne fortelle at de har fått midler til å støtte prosjektvirksomhet framover.

Uansett om prosjektene fokuserer på miljø, sosiale forhold, politiske eller inntektsgenererende temaer, send dem til oss innen 30. Oktober, slik at vi sammen kan arbeide med å få dem videre!

Besøk hjemmesiden til Peace Child International

Linje
Boktips!
Mer info

Boktips!

Learn How to Do It:
Strategic Nonviolent Struggle in Africa

Det å nærme seg forhandlingsstadiet i en konfliktløsningsprosess krever at partene i en konflikt blir enige om å samarbeide. Strategic Nonviolent Struggle: A Training Manual er et verktøy for ledere innen sivilt samfunn, i ulike ungdomsbevegelser, i kirkesamfunn, idrettslag eller på andre områder hvor ungdom er engasjert. Manualen gir et overblikk over effektiviteten ved ikke-voldelige aksjoner og den kan inspirere til konkrete handlinger for å bevisstgjøre ungdom om fredsarbeid via ikke-voldelige kampanjer.  

Learn How to Do It:
Strategic Nonviolent Struggle in Africa

Linje
Boktips!
Mer info

Boktips!

Only Young Once

Unge har spilt en uunnværlig rolle i mange av historiens ikke-voldelige bevegelser. Only Young Once: An Introduction to Nonviolent Struggle for Youths er en praktisk guide til universitets- og ungdomsskolestudenter, unge soldater, unge arbeidstakere, ledere av sivilt samfunn og ungdomspolitikere. Boken utfordrer den blinde troen på vold i konfliktsituasjoner og forklarer de grunnleggende ideene og prinsippene knyttet til ikke-voldelige bevegelser.

Only Young Once

Linje

Ved å bygge videre på Aktive Fredsreisers entusiasme, skaper ACTIVE FOR PEACE en bro fra inspirasjon til handling gjennom utveksling av informasjon og kunnskap.

Active for Peace
Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn 4B, 4950 Risør
Postadresse: Postboks 19, 4951 Risør
Tlf: 371 53 900

www.activeforpeace.org      www.aktive-fredsreiser.no      www.footballforpeace.no

Linje

Du har mottatt denne emailen fordi du er registrert som medlem i Active for Peace. Hvis du ikke lenger vil motta nyhetsmail fra oss, må du vennligst sende denne mail i retur, afp@activeforpeace.org med "Fjern meg (din epost adresse) fra nyhetsbrev lista." i subjekt feltet.