FN fyller 63 år i år – men når har organisasjonen egentlig sin fødselsdag?  
 
 

UN

Som en direkte følge av den andre verdenskrig ble FN-pakten undertegnet den 26. juni 1945 i
San Fransico, USA. Allikevel er det ikke denne dagen som er de Forente Nasjoners offisielle fødselsdag…

Den 26. juni 1945 undertegnet 51 land FN-pakten. Forut for FN hadde verden en liknende organisasjon som ble til i kjølevannet av første verdenskrig, nemlig Folkeforbundet. Tanken bak begge organisasjonene var å sikre verdensfreden, men Folkeforbundet maktet aldri å markere seg. Hovedårsaken var at store og viktige land aldri ble medlem i forbundet. I løpet av første verdenskrig gikk forbundet i oppløsning.

Derfor er 8. august 1945 en viktig dato for FN, da ratifiserte nemlig stormakten USA FN-pakten.
24. oktober hadde så mange land ratifisert FN-pakten slik at den kunne tre i kraft. Derfor er det 24. oktober, og ikke den 26. juni, som er blitt den offisielle FN-dagen, altså FNs fødselsdag. 
For mer om FN’s organisering og historie – se FN Sambandet i Norge

 

 
 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58