Boktips!  
 
 
Måndens boktips

Youth and Violent Conflict by UNDP

FNs utviklingsprogram for forebygging av kriser og gjenoppbygging (BCPR) ga nettopp ut rapporten “Youth and violent Conflict: Society and Development in Crisis?". Rapporten representerer et første steg i retning av å bygge kunnskap om ungdom i krig og konflikt. Hvordan skal man møte denne typen ungdom og hvilke programmer virker? Den tar for seg eksisterende analytiske og politiske rammeverktøy og ser på hva som har virket. Rapporten gir en god oversikt over eksisterende programmer som er utført av UNDP og andre partner organisasjoner på området og kommer med klare forslag til endringer og veien videre.
Last ned og les rapporten!  Youth and Violent Conflict (pdf)

 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58