Boktips!  
 
 
Måndens boktips

BOKTIPS SEPTEMBER

The No-Nonsense Guide to Conflict
av Helen Ware

Forrige århundre fremstår som det blodigste århundre i vår historie, men allerede nå ser det ut som om dette århundre også skal ta sin del. Til forskjell fra tidligere, er de fleste krigene i dag interne kriger, borgerkriger, ikke kriger mellom land. Det er sivilbefolkningen som rammes hardest i disse krigene, og da spesielt kvinner og barn. Dette skjer selv om vi også er vitne til stor innsats i fredsarbeidet. Stadig fødes nye fredsorganisasjoner, fred studeres på skoler og universiteter og den Internasjonale Fredsdagen feires i hele verden. Denne boken er en uunnværlig guide for studenter, fredsgrupper og andre aktivister. Den studerer forandringen vi har vært vitne til i forhold til ulike kriger, og tar for seg kampen mot terrorisme og etniske konflikter som i Rwanda. Boken tar for seg diplomatiet og FN og skisserer hvilke steg ”vanlige” mennesker kan ta for å gjenbygge samfunn som har vært rammet av krig og konflikt. I tillegg tilbyr den ideer og inspirasjon for arbeidet for varig fred!

Utgitt: 2006
Innb.: Paperback
Språk: Engelsk
Sider: 144 sider
ISBN: 9781904456421

 
 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58