Den internasjonale menneskerettighetsdagen –
10. desember 2008
 
 
 

UN 60 år

Den 10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene vedtatt, og dagen har vært en internasjonal merkedag siden 1950. I år markeres 60 års dagen for signeringen av menneskerettighetserklæringen, og jubileet har blitt feiret gjennom hele året, over hele verden.

Universelle rettigheter.
Ved signeringen av menneskerettighetserklæringen i 1948 ble menneskerettighetene gjort universelle, det vil si at de gjelder for alle mennesker i hele verden. Allikevel er det ofte slik at det er de menneskene som aller mest trenger beskyttelse av menneskerettighetene, som ikke vet at de eksisterer. Derfor er det fremdeles viktig å drive opplæring og informasjon om menneskerettighetene.

For Aktive Fredsreiser og Active for Peace, er 10. desember og den internasjonale menneskerettighetsdagen en av årets viktigste markeringer.

Vi arbeider for fred og ser på innfrielsen av menneskerettighetene som sentralt for å oppnå internasjonal, og varig, fred.

FNs tusenårsmål og menneskerettighetene
En sammenkobling mellom FNs tusenårsmål og de universelle menneskerettighetene gjør det lettere å fokuserer på de rettslige forpliktelsene landene har etter de internasjonale avtalene om menneskerettigheter. Vanligvis har de sivile og politiske rettighetene, som stemmerett, ytringsfrihet og rettssikkerhet fått størst oppmerksomhet blant menneskerettighetsaktivister og andre organisasjoner. FNs tusenårsmål bidrar til å sette de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene, som mat, utdanning og helsetjenester på den internasjonale dagsordenen. 

Ved å legge vekt på utvikling som en egen menneskerettighet, gjøres Tusenårsmålene til en målestokk for hvor godt menneskerettighetene beskyttes i det internasjonale samfunnet. På denne måten viser ikke målene bare hvor godt verden er i stand til å takle fattigdomsproblemet, men også hvor godt gjennomføringen av de forskjellige menneskerettighetene fungerer.

Men som tidligere nevnt, langt fra alle mennesker vet hvilke rettigheter de har krav på i lys av å være menneske.

Lær om menneskerettighetene!
10. desember i år markerer inngangen til det internasjonale tiåret for å lære om menneskerettighetene. Ved å bli med på Aktive Fredsreisers skoleturer til Tyskland, Polen og Tsjekkia eller noen av Aktive Fredsreisers andre temareiser, får man innsikt i hvordan menneskerettighetene har blitt overholdt både i historien og i verden i dag.

Målsettingen er å motivere turdeltakerne til å ta ansvar og skape holdninger som kan være med på å gjøre verden til et bedre sted. I denne sammenheng er kunnskap om menneskerettighetene et viktig bidrag.

http://www.knowyourrights2008.org/

 

 Kjenn dine rettigheter (eng)

Menneskerettighetskurs

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58