60 år med menneskerettigheter  
 
 
Menneskerettighetene er 60 år

Samme år som Verdenserklæringen for menneskerettighetene feirer 60 år, utgir
Amnesty International årsrapporten ”The State of the World’s Human Rights”. Rapporten hevder at europeiske statsledere snakker med to tunger i menneskerettighetsspørsmål.

Verdenserklæringen for menneskerettighetene ble vedtatt av FN den 10. desember 1948. På grunn av alt det redselsfulle som skjedde under krigen, ønsket verdens ledere å utforme felles regler som alle stater måtte respektere. Alle var enige om at de viktigste verdiene som måtte beskyttes var menneskeverdet og likeverdet. Verdenserklæringen for menneskerettighetene inneholder 30 artikler som definerer enkeltmenneskets rettigheter.

Årsrapporten fra Amnesty International, ”The State of the World’s Human Rights”, som ble lansert den 28. mai i år, dokumenterer at det fremdeles skjer menneskerettighets-brudd i alle deler av verden, den dag i dag. Blodige konflikter og voksende ulikheter mellom mennesker, gjør at millioner av mennesker blir fratatt mulighetene til å få realisert sine grunnleggende menneskerettigheter.

Hovedtrendene i forhold til menneskerettighetene er som følger:

Økt aksept for tortur som forhørsteknikk

Flyktninger, migranter og asylsøkere får liten eller ingen beskyttelse

Vold mot kvinner på verdensbasis øker

Sivile brukes som brikker i væpnete konflikter

Når dette er hovedtrendene, fremstår landene i Europa med flest suksesshistorier, når det gjelder å overholde menneskerettighetene. Her finnes de beste menneskerettighetsinstitusjonene og her er mediene frie, og flinke, til å dokumentere overgrep mot rettighetene. Samtidig sørger de utviklede velferdsstatene at stort sett alle de menneskene som lever her får oppfylt sine grunnleggende rettigheter.

Den internasjonale organisasjonen Amnesty International er en viktig aktør som hele tiden passer på hvordan stater forholder seg til internasjonale menneskerettigheter. ”The State of the World’s Human Rights” går i dybden og finner de historiene som Europa helst ikke forteller.

Generalsekretæren i Amnesty International Norge hevder at europeiske statsledere snakker med to tunger. De er flinke til å påpeke andre lands brudd på menneskerettighetene samtidig som de samarbeider med og lukker øynene for andre aktørers overbrudd. Amnesty International krever at europeiske ledere forener ord med handling.

PÅ TROSS AV skremmende hovedtendenser, fremhever rapporten at menneskerettighetsutviklingen ikke bare har vært negativ. Det har vært en nedgang i bruk av dødsstraff og bevisstheten rundt menneskerettighetene øker over hele verden fra time til time. Grasrotbevegelser har fått fotfeste i mange land og menneskerettighetsundervisning har gitt vanlige mennesker verktøy til å kjempe for sine egne og andres rettigheter.

Lær mer om menneskerettighetene du også! – ta menneskerettighetskurset.

 

 
 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58