Velkommen til Active for Peace
 
 

Internasjonal Fredsdag

Ban Ki-moon, FNs generalsekretær gir sin tilslutning til verdens Internasjonale Fredsdag 2008.
Han mener at dette årets fredsdag har en helt spesiell betydning…

Ban Ki-moo2008 er nemlig også året for å markere 60 års jubileet for unnfangelsen av Verdenserklæringen for Menneskerettighetene. Og vi vet – oppfyllelsen av de universelle menneskerettighetene er grunnleggende for fred i verden. Fremdeles er det allikevel slik at mange mennesker opplever å få sine menneskerettigheter krenket, spesielt de som lever i tider med voldelig konflikt. Vår utfordring er derfor å sikre at menneskerettighets-deklarasjonen er en levende realitet! Vi må sørge for at alle mennesker, utansett hvor, må være bevist sine rettigheter, forstå dem og nyte godt av dem. Det er som regel de menneskene som trenger rettighetene sine mest, som også trenger kunnskap om at de eksisterer og at de eksisterer for dem.

Samtidig står vi ovenfor en stor utfordring når det gjelder verdens utviklingsarbeid. Dette året, 2008, markerer et halvgått løp for å nå Tusenårsmålene – vår felles visjon for å bygge en bedre fremtid og enbedre verden innen året 2015. Det å nå disse målene er også en forutsetning for å oppnå fred. Allikevel er det mange land i Afrika som ikke er på rett vei når det gjelder å oppnå ett eneste et av de åtte utviklingsmålene. Det er grunnen til at regjeringer, representanter fra sivilt samfunn og næringsliv skal møtes i FN etter den Internasjonale Fredsdagen. Her skal vi sammen forsøke å finne en løsning for å utjevne forskjellene.

Det er så mye å samles om når vi skal feire den Internasjonale Fredsdagen. For å mobilisere mennesker fra hele verden har FN sendt ut en oppfordring. Min oppfordring er som følger: “21. september, på den Internasjonale Fredsdagen, oppfordrer jeg verdens ledere og hele menneskeheten til å samle sine krefter - for sammen bekjempe konflikt, fattigdom og sult og for oppfyllelse av våre universelle menneskerettigheter -  for alle.”
La oss sammen sende et sterkt signal for fred som vil blir lest, hørt og følt i alle verdens hjørner.

Ban Ki-moon

Kilde: Pressemeldingen på FNs hjemmeside 29.08.08 (engelsk)Her kan du få se og høre talen til Ban Ki-moon. På engelsk.
Webcast
(Du må ha Real Player for å se dette. Du kan laste det gratis ned her.)


 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58