20-års markering av Murens fall

 
 

Berlinmuren og frigjøringMandag 9. november er det 20 år siden Murens fall i Berlin. Hendelsen i 1989 markerte slutten på delingen av Øst- og Vest- Tyskland og begynnelsen på slutten av den kalde krigen.

Plutselig og uventet, ufattelig for oss alle, døde muren:
13.01.1961 – 9.11.1989

Den kalde krigen (1945 – 1990) var en kamp mellom øst og vest, mellom ulike styresett, ulike tenkemåter og en kamp om å kontrollere egen og andres frykt. Motsetningene var tydeligst mellom supermaktene USA og Sovjetunionen, og en hel verden ble delt i to.

Den kalde krigen
Den kalde krigen tok til etter at andre verdenskrig var over i 1945. Selv om de allierte styrkene, England, Frankrike, USA, Sovjetunionen og flere, kjempet sammen mot Nazi-Tyskland under krigen, ble freden en fortsettelse på sterke ideologiske motsetninger og stor gjensidig mistenkelighet. 

Den kalde krigen ga seg utslag i flere væpnede konflikter der supermaktene kjempet om kontroll, for eksempel i Korea, Vietnam og Afghanistan. Supermaktene USA og Sovjet var også involvert i flere borgerkriger og kupp i Afrika og Latin-Amerika.

Kald krig i Berlin
Ingen steder var den kalde krigen mer synlig enn i Berlin. Mellom 1961 og 1989 var byen delt av en 45 kilometer lang ugjennomtrengelig sperre av betong, piggtråd, elektriske gjerder og strengt vakthold – Berlinmuren.

Før Berlinmuren ble bygget, var det ikke restriksjoner på reiser mellom Øst- og Vest-Berlin, i motsetning til reiser mellom Øst- og Vest-Tyskland. Dermed kunne tyskere fra Øst-Tyskland, som ønsket seg til Vest-Tyskland, ta seg inn i Vest-Berlin for så å flykte videre.

Frem mot november 1961 bestod ”muren” av høye piggtrådgjerder, men muren ble modifisert flere ganger. Først bestod den av tolv kilometer med betong, og 137 kilometer med piggtråd gjerde. En sammenhengene betongmur ble satt opp i 1965 og den ”moderne muren” kom på slutten av syttitallet. Det er denne moderne muren som stort sett forbindes med Berlinmuren.

Til slutt bestod muren av 106 kilometer med 3,5 m høy betongmur, 67 km med 3-5 meter høy piggtråd, 116 vakttårn og 20 bunkere, 105 km med pansergrav, 127 km med gjerde, og 124 km med veier for grensevaktene. 

Deling av Europa
Berlinmuren ble det fremste symbolet på delingen av Europa i en demokratisk og en kommunistisk del. Mellom 1961 og 1989 flyktet over 5000 fra øst til vest, litt over 3200 ble arrestert for fluktforsøk, mens muligens 1000 ble drept under fluktforsøk. 

Berlinmuren falt natten mellom 9. og 10. november 1989, og ble et viktig symbol og markering av slutten på den kalde krigen. Hele Sovjetunionen gikk i oppløsning etter Glasnost- og Perestrojka-politikken på 80-tallet og de andre østeuropeiske diktaturene falt som dominobrikker.   

Det aller meste av Berlinmuren er nå borte, men deler av den er å se på museum eller smuldret opp i småbiter som suvenirer. Muren slik den var er mest synlig i Bernauer Straβe. Her vises ikke bare deler av muren, men et helt avstegningsområde med murer, piggtråd, vakttårn, alarmer og lys.

 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58