FN-dagen 24. oktober
 
 
 

FN-dagen

FN ble stiftet 24. oktober 1945 med inngåelse av FN-pakten. Navnet De Forente Nasjoner ble foreslått av USAs president Franklin D. Roosevelt. FN-dagen er blitt feiret hvert år siden 1948 og markeres verden over med møter, diskusjoner og utstillinger om FNs arbeid.

Generalforsamlingen foreslår også at dagen blir feiret som offentlig helligdag i medlemslandene. 

Internasjonal Uke
Mange av Norges byer organiserer ulike arrangementer i forbindelse med FN-dagen, og de største byene arrangerer Internasjonal Uke som avsluttes med FN-dagen 24. oktober. Internasjonal Uke har alltid Tusenårsmålene som budskap og når vi befinner oss i året 2009 vet vi at det kun er seks år igjen til Tusenårsmålene skal være nådd innen 2015.
Tusenårsmålene er åtte mål for fattigdomsbekjempelse, nedfelt i Tusenårserklæringen, som ble vedtatt under Tusenårstoppmøtet i FN i år 2000.

  1. Fattigdom – Tusenårsmål nr. 1 er alle de andre målenes ”mor”.

  2. Utdanning

  3. Likestilling

  4. Barnedødelighet

  5. Svangerskapsrelatert dødelighet

  6. Hiv/aids, malaria og tuberkulose

  7. Miljø

  8. Partnerskap for utvikling

Les mer: http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNs-tusenaarsmaal

 

 
 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58