Utviklingshuset - et hus med mening
 
 
 

Uhjelp

Nesten fem år etter at daværende utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson kastet sine øyne på den attraktive stasjonsmesterboligen og ville gjøre den til et informasjons- og opplevelsessenter for bistand og utvikling, er Utviklingshuset endelig åpnet. Foreløpig er det en permanent utstilling som preger huset – en utstilling som er ment som vekker for egne tanker om internasjonal fordeling, utvikling og bistand.

Huset har en UtviklingsLab som er et interaktivt rollespill om utviklingssamarbeid og samfunnsbygging. Målsetningen er bevisstgjøring om internasjonal utviklingspolitikk og dilemmaer man kan møte i fattigdomsbekjempelse. Rollespillet foregår i en fiktiv verden, hvor man hele tiden må møte og forholde seg til reelle problemstillinger.

Besøkende skoleklasser blir delt opp i grupper som representerer forskjellige samfunnsaktører, for eksempel fredsmegler, finansminister eller bistandsarbeider. De opererer i to oppdiktede land som nettopp er kommet ut av konflikt. I sine roller blir elever utfordret til å ta hensyn til elementer som likestilling, fare for korrupsjon, menneskerettigheter og miljøvern. De må avveie økonomiske interesser, infrastruktur, investeringer, sikkerhet og fare for ny konflikt. Elever blir stilt ovenfor dilemmaer og kryssende hensyn.

Besøk spillets hjemmeside www.utvikling.no

I anledningen Internasjonal Uke og Tusenårsmålene for bekjempelse av fattigdom, ta også Fattigdomsquiz’en på utviklingshusets hjemmeside! http://www.utvikling.no/Quiz

Hva skjer?
Sjekk hva som skjer rundt om i Norges land i forbindelse med Internasjonal Uke i perioden 18. til 24. oktober – skjer det noe i nærheten av deg?
www.fn.no

Få også med deg utstillingen ”Fra King til Obama” på Nobels Fredssenter. Ustillingen ble åpnet før USAs president Barack Obama mottok Fredsprisen fredag 9. Oktober, og har sånn sett fredsprisvinner Martin Luther King jr. som midtpunkt.

  • Det er mange åpenbare fellestrekk mellom King og Obama, forteller direktør Bente Erichsen

Ustillingen varer til 11. april 2010. http://www.nobelpeacecenter.org/?did=9081523

 

UtviklerhusetOppfordre læreren din til å benytte seg av et gratis pedagogisk opplegg på utviklingshuset i Oslo.

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58