Avatar og ressurskonflikter  
 
 

Avatar og ressurskonflikter

Vi har nylig gått inn i det Internasjonale Naturmangfoldåret, og miljø er for tiden et tema som har fått økt oppmerksomhet. Ikke minst takket være storfilmen Avatar som så langt har blitt sett av 530.000 nordmenn på kino.

James Camerons film har skapt debatt over hele verden. Journalister, bloggere, miljøvernere og ivrige enkeltpersoner engasjerer seg i filmens budskap og innhold. Selv om filmen er fiksjon, blir det trukket paralleller til til kampen for regnskogen og konflikter som pågår i dag.

På planeten Pandora trues skogen og Na'Vi-folket av gruveselskapets jakt på det dyrebare mineralet "Unobtanium". Na'Viene forsvarer seg med spyd, pil og buer mot gruveselskapet som har får hjelp av militære styrker med avanserte våpen.
- Filmen er en dramatisering av en konflikt som har paralleller i alle regnskogsområder i vår virkelige verden, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Ressursmangel og konflikt

Avatar

Det er det i dag flere konflikter som har bakgrunn i kampen om ressurser. Blant annet i Malaysia der byggingen av en dam skaper konflikt mellom utbygger og lokalbefolkningen. Oljeutvinning i Peru og Ecuador blir også trukket frem som eksempler på "det virkelige Avatar". 

Old Texaco barrels left on the banks of the Aguarico River near Lago Agrio. From the film Crude, directed and produced by Joe Berlinger.

Også i Indonesia, Den demokratiske republikken Kongo, Papua Ny-Guinea, Brasil og andre land der det fortsatt finnes intakt regnskog pågår konflikter på liv og død mellom lokalbefolkningen og kommersielle interesser som vil utnytte regnskogens ressurser. I mange av konfliktene blir selskapene støttet av militæret eller av væpnede sikkerhetsgrupper.

En fersk FN-rapport om urfolks situasjon peker på overgrep fra militæret som et alvorlig problem for mange av verdens urfolk.

Les om tre eksempler fra virkelighetens Avatar:
regnskog.no

 


 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58