Verdenskonferansen om barnearbeid  
 
 

Barnearbeid

17. til 20. februar arrangeres Verdenskongressen om barnearbeid og utnyttelse av barn i New York.  Kongressen organiseres av the International Child Welfare organization (ICWO) og støttes av blant andre FN.

På kongressen skal man blant annet diskutere den økonomiske og industrielle utviklingen som flere land nå gjennomgår.  Denne utviklingen har blant annet ført til økt etterspørsel av billig arbeidskraft, og i en slik situasjon er spesielt barn utsatt for utnyttelse.

I tillegg til New York vil Verdenskonferansen også foregå i Dakar og Senegal i tidsrommet mellom 23. og 26. februar. Senegal ble valgt fordi landet har vært basen for rekruttering av barn til trafficking (menneskehandel) i Europa. Det er spesielt unge jenter som blir tvunget til å arbeide som prostituerte, men også unge gutter blir utnyttet. Mellom januar og oktober 2009 ble omtrent 6000 ofre for denne handelen reddet. Men det er fortsatt mange barn som ikke blir oppdaget av politi og myndigheter.

Barn er morgendagens ledere og nasjoners fremtid. Det er grunnleggende at barn får veiledning og utdannelse i oppveksten slik at de kan være med på å utvikle samfunnet i riktig retning. Barnearbeid og utnyttelse frarøver dem denne muligheten sammen med retten til en barndom

Se klipp om temaet barnearbeid:
 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58