FN 2010: kulturer, ungdom og naturmangfold

 
 
Holocaustdagen

I år fokuserer FN på hele tre tema: Det internasjonale naturmangfoldåret, Det internasjonale ungdomsåret og Det internasjonale året for tilnærming mellom kulturer. Ved å fremheve disse ønsker FN at temaene vil få økt oppmerksomhet gjennom aktiviteter og tiltak over hele verden.

Målet med Det internasjonale naturmangfoldåret er å forhindre at naturmangfoldet blir ytterligere svekket. Det internasjonale ungdomsåret starter 12. august. Tanken bak er at ungdommens energi, fantasi og initiativ kan vær med å bidra til å takle de utfordringene vi står overfor i verden. Innenfor FN systemet er det UNESCO som har hovedansvaret for å markere Det internasjonale året for tilnærming mellom kulturer. FN ønsker at denne markeringen skal prege politikken på alle nivåer, fra lokalt til internasjonalt.

Les mer om FNs internasjonale dager og år på FNs egne sider


 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58