Fredelig protest mot genmodifisert mat  
 
 

Protest mot genmodifisert mat

30. januar1948 ble Mahatma Gandhi drept. Dagen markeres årlig til minne om Ghandis ikke-voldelige kamp for selvstendighet. I år markerte flere indere dagen med å faste i protest mot regjeringen.

Fasten var ment som en protest mot regjeringens beslutning om å innføre genmodifiserte auberginer i indisk landbruk. Flere inderne mener dette er et overgrep mot befolkningen i landet. Dette er basert på tidligere erfaringer med slike prosjekter; genmodifisert bomull førte til nye former for pester som angrep avlingene og førte til økonomiske problemer. Inderne frykter at innføringen av genmodifisert mat også vil ha alvorlige konsekvenser.

Ghandi vektla inderes selvråderett over eget landbruk. Mange mener dette blir brutt ved at store kommersielle selskaper introduserer genmodifiserte avlinger på det indiske markedet.  Ikke-voldelige protester er i tråd med Ghandis freds-budskap

For å lese mer Aid India (på engelsk)


 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58