Kvinner på Haiti nekter å bli satt på sidelinjen

 
 

Kvinner Haiti

Kvinner på Haiti er mer sårbare enn noen gang etter at det massive jordskjelvet 12. januar. Men på tross av trusselen om vold og overgrep, er kvinnene fast bestemt på å spille en aktiv rolle i gjenoppbyggingen av landet.

Dette er en utfordring på Haiti der befolkningen mangler grunnleggende nødvendigheter som mat, vann, husly, tilfredsstillende sanitære forhold og helsetjenester,

Før jordskjelvet var kvinner betydelig ekskludert fra videregående opplæring sammenlignet med menn på samme alder. Dette til tross for at kvinnene utgjør 51,3 prosent av den totale befolkningen.  I Haitis parlament har det også kvinner vært underrepresentert, de utgjorde bare 4,1 prosent i parlamentet og 22,2 prosent av de ledige ministerpostene. Nå krever kvinnene på Haiti å bli hørt.

- Kvinner ønsker å bli involvert i deltakerdemokrati på alle nivåer, sier Flavia Cherry, leder av Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA). Hun understreker at man nå har en god anledning til å inkludere kvinner i landets utvikling.

CAFRA gjennomførte intervjuer med kvinner i ulike områder av Haiti, som del av en større post-katastrofe behovskartlegging etter 12. januar.

- Kvinner krever en jordreform basert på rettferdige handelsregler og miljøvern. De er også opptatt av at det ville hjelpe Haiti betraktelig hvis det internasjonale finansmarkedet ga Haiti en pause, forteller Flavia Cherry, og viser til den enorme utenlandsgjelden Haiti har plaget opp gjennom årene.

Mer på ips.org

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58