FN-dager i mai
 
 
 

MerkedagerI mai er det flere dager som markeres verden over. Her er en oversikt over noen av dagene og tips til hvordan du kan engasjere deg:

3 mai:
Internasjonal dag for pressefrihet

Pressefrihet er retten til å formidle nyheter uten forhåndssensur. I Norge er pressefrihet beskyttet av grunnloven, men i flere land risikerer journalister livet ved at de driver kritisk journalistikk.
Internasjonal dag for pressefrihet er en anledning til å minne verden om hvor viktig det er å forsvare den fundamentale retten til ytringsfrihet og retten til en fri presse           

Tips til hva kan du gjøre denne dagen:
- Si ifra hvis du er uenig i noe, eller noe engasjerer deg. Du kan for eksempel skrive en blogg eller et avisinnlegg.
- Følg med på ungdomspanelet i FN-sambandet: .

FN-sambandets ungdomspanel består av åtte bloggere mellom 15 og 20 år. Disse åtte sitter i panelet i ett kalenderår, og skriver artikler om ulike temaer som har med FN eller internasjonale forhold å gjøre. Les innleggene og bli med i debatten!

21 mai: Verdens dag for kulturelt mangfold
Kultur skaper identitet og engasjement hos enkeltmennesker over hele verden. Samtidig bidrar kulturelle forskjeller til variasjon og nye impulser. Møter med andre kulturer kan gi ny innsikt og kunnskap om blant annet historie, geografi og tradisjon. Denne internasjonale dagen ble etablert av UNESCO for å markere vedtaket av erklæringen om kulturelt mangfold i 2001.

Tips til hva kan du gjøre denne dagen:
- Les bøker om ulike kulturer.
Boktips: ”Møte med ulike mennesker og kulturer i fem verdensdeler” av Olav Bøe

Fra bokomslaget:
Denne boka er skrevet for reiselystne nordmenn, og da spesielt de som er glade i å reise noe mer utradisjonelt. Boka kan leses som reiseguide eller som inspirasjon til selv å kaste seg ut i eventyr. Mange lar seg skremme av at de ikke kan språket eller at de kan komme ut for ulykker av ulike slag. Mitt beste råd er: Slapp av, de fleste problem løses underveis med hjelp av smil og godt humør. Boka kan også leses som en ren fortelling om møte med mange slags folk og ulike kulturer. Har du evne til å se og undres blir du bare mer og mer nysgjerrig til mer du leser eller reiser. Bare prøv!
- Snakk med mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

22. mai: Internasjonal dag for biologisk mangfold
En stor utfordring for verden er tap av ulike dyre og plante- sorter. I forbindelse med naturmangfoldsåret vil FN gjennomføre ulike informasjonstiltak og utforme undervisningsopplegg på nettet som er rettet mot elever i grunnskolen. Dette opplegget kan brukes også i forbindelse med den internasjonale dagen for biologisk mangfold.

FN ønsker med denne dagen å sette fokus på ulike trusler mot bevaringen av verdens biologiske mangfold

Tips til hva kan du gjøre denne dagen:
- Les om biologisk mangfold:
- Engasjer deg i organisasjoner som arbeider med miljøvern og natur.
- Ha fokus på miljø i skolen

29. mai: Internasjonal dag for fredsbevarende personell
Dagen skal være en hyllest til alle de menn og kvinner som har deltatt i styrken, og for å minnes de som har mistet livet for fredssaken. Datoen er valgt fordi dette var datoen da den første fredsoperasjonen ble stiftet. De fredsbevarende styrkene fikk Nobels fredspris i 1988.

Tips til hva kan du gjøre denne dagen:
- Les om FNs fredsarbeid i praksis

 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58