Internasjonale dager i mars
 
 
 

MerkedagerI mars er det flere dager som markeres verden over. Her er en oversikt over noen av dagene og tips til hvordan du kan engasjere deg:

8. mars: Internasjonal kvinnedag
I år er det 100 år siden første gang kvinnedagen ble markert.
Bakgrunnen for markeringen er å belyse diskriminering av kvinner og fremheve kvinners rett til å delta i den økonomiske, politiske og sosiale utviklingen. Temaet for årets kvinnedag er like rettigheter, muligheter og utvikling for alle.
Selv om kvinnedagen allerede er markert, er det ingen grunn til ikke å engasjere seg mot diskriminering av kvinner.

Hva kan du gjøre?
Vis solidaritet med kvinner over hele verden:
Det kan du blant annet gjøre ved og støtte CAREs prosjekter. Organisasjonen har opprettet flere spare- og lånegrupper som eies og drives av fattige kvinner. CAREs mål er at kvinnene skal klare seg selv økonomisk. Bli fan av Care på Facebook
Besøk siden til UNFEM på nettet: UNFEM jobber med fattigdomsproblemet for kvinner, vold mot kvinner og kvinner i konfliktområder.

Gå på teater:
Monolog om en kvinnelig fredsprisvinner
Aung San Suu Kui har sittet 20 år i husarrest.I februar i år ble en anke fra hennes advokater avvist av burmesisk høyesterett. I teaterstykket ”Ladyen av Burma” får vi et innblikk kvinnens liv som frihetsforkjemper.

Etter  turneen i Trøndelag er monologen tilbake i Oslo hvor den hadde premiere på Nobels Fredssenter i 2008. Forestillingen spilles i tidsrommet 11. til 20. mars og er verdt et besøk.
Ingunn Øyen har fått gode kritikker for hennes versjon av Richard Shannons monolog om Aung San Suu Kui. Monologen viser fredsprisvinneren i fengsel i Rangoon.
Forestillingen er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag Teater og Det Norske Teatret og spilles i tidsrommet fra 11. til 20. mars.
Les mer om ”Ladyen av Burma”

21. mars: Internasjonal dag mot rasediskriminering
Denne dagen skal rette fokus mot kampen for å avskaffe alle former for rasediskriminering. 21. mars 1960 ble 69 mennesker drept i Sharpville, Sør-Afrika, da befolkningen med fredelige midler protesterte mot apartheid.

Hva kan du gjøre?
Norsk Folkehjelps liste over forslag til aktiviteter og tiltak.

22. mars: Internasjonal dag for vann
I 1992 bestemte man at denne dagen skulle være den internasjonale dagen for vann. Målet med dagen er ifølge FN å vise i hvor stor grad vannressurser medvirker til økonomisk vekst og sosialt velvære. 

Årets tema er vannkvalitet. Bakgrunnen for dette er å sette fokus på at kvaliteten på vannet er like viktig som hvor mye vann.

I Norge har vi så godt som ubegrenset tilgang til rent drikkevann. Men vi lever i en verden der én av seks av oss, totalt 1,1 milliarder mennesker, ikke har tilgang til rent drikkevann. 40 prosent, 2,6 milliarder mennesker, har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitæranlegg.

Hverdagen er en kamp om vannet, og det er en kamp som stadig flere taper. Hver eneste dag, 365 dager i året, dør 6 000 mennesker av sykdommer som er forbunnet med mangelen på rent vann. De aller fleste er barn, og de dør av sykdommer som tyfus, kolera, difteri, diaré og malaria.

Det ser ut til at de neste krigene i større grad vil dreie seg om kampen om vann.

Hva kan du gjøre?
Besøk YMEs hjemmesider.
Yme er en norsk humanitær organisasjon som har spesialisert seg på arbeid innen vann og sanitær. Organisasjonen bruker vannprosjekter som innfallsvinkel til å skape generell samfunnsutvikling.

Se videoen om uttørkingen av Aralsjøen med Google Earth.

25 mars: Internasjonal minnedag for ofre for slaveri, og den transatlantiske slavehandelen
Formålet med dagen er å informere om den 400 år lange afrikanske slavehandelen og konsekvensene av den.

Generalforsamlingen i FN har bedt generalsekretæren om å etablere et utdanningsprogram for å få ut informasjon om slavehandel og konsekvensene dette har hatt på verden. Nye generasjoner må få vite hva vi har lært av historien slik at de også kan forstå farene ved rasisme og fordommer.

Hva kan du gjøre?
Se filmen Amistad: Studieark fra NFI
Les mer om dagen: International Day for the Commemoration of the Two-hundredth of the Abolition of the Transatlantic Slave Trade.
Besøk verdens største slavemuseum i Liverpool.

27. mars Earth Hour 2010
27 mars har du mulighet til å vise at du bryr deg om klimaet. Klokken 20.30 skal byer, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker verden over slukke lyset i en time.  Målet i år er en milliard deltakere.
Les mer om Earth Hour

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58