OL i Vancouver  
 
 

Haiti - Port Au Prince etter jordskjelvkatastrofenFra 12. til 28. februar arrangeres vinter -OL i Vancouver. De olympiske lekene har tradisjon for å være fredlig samlingspunkt for nasjoner fra hele verden. Pierre Coubertin, grunnlegger av dagens OL ønsket at lekene skulle medvirke til internasjonal fred og fordragelighet.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) vektlegger olympismens mål - å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag. Den olympiske ånd krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play.  Dette er tanker som også har røtter langt tilbake i den olympiske historien.

Fra seremonien 24. Mars 2008 i Olympia.  Foto www.olympics.org.uk Oldtidens idrettsleker ble holdt i Olympia, i Hellas. Man vet ikke nøyaktig når lekene startet, men en liste over seierherrer går tilbake til 776 f.Kr. Mye tyder imidlertid på at lekene er ennå eldre. Harmoni har fra starten av vært sentral i de olympiske leker. For å være en del av en harmonisk verden, måtte mennesket være preget av harmoni. Mennesket skulle utvikle alle sider av seg selv, både det fysiske og det intellektuelle

Fredsduen
OL og fredsduenTradisjonen med våpenhvile eller "ekecheiria" ble etablert allerede i det gamle Hellas i det 9. århundre f. Kr.

Kongene Ifitos av Elis, Lykurgos av Sparta og Kleostenes av Pisa undertegnet en hellig våpenhvile for områdene rundt Olympia og Elis i 884 f. Kr.Avtalen ble risset inn på Ifitos' diskos. Under våpenhvilen la de krigerske småstatene i Hellas ned våpnene slik at atleter og tilskuere kunne reise trygt til og fra de olympiske leker. Et år i forkant av lekene reiste tre utsendte fra Elis rundt i Hellas og bekjentgjorde våpenhvilen.

IOC ønsket å gjenskape den gamle idéen om våpenhvile. IOC vil på denne måten bidra til fredelige og diplomatiske løsninger på ulike konflikter rundt omkring i verden.
Fredsduen med OL-flammen i bakgrunnen, symboliserer våpenhvilen. I en verden preget av krig og uroligheter, representerer fredsduen et av IOCs idealer; å bygge en fredeligere og bedre verden gjennom sport og olympiske idealer.
Fredsduene ble sluppet første gang under åpningsseremonien i Antwerpen i 1920.

Right to Play
Right to PlayOrganisasjonen Right to Play har annonsert at de kommer til å markere seg under lekene i Vancouver. Right to Play er resultatet av konseptet Olympic Aid som ble stiftet I 1992 av den olympiske komiteen for Lillehammer OL. Organisasjonen skulle støtte mennesker i land som var preget av krig og konflikt. Den ledende ambassadøren for Olympic Aid var skøyteløperen Johan Olav Koss, 4 ganger gullmedalje- vinner.

I 2000 gikk Olympic Aid fra å være en innsamlingsmekanisme til å bli en ikke statlig organisasjon (NGO) som fikk navnet Right to Play med Johan Olav Koss er president. I mars 2001 startet de første sports- og leke programmene i flyktningleirer i Angola og Elfenbenskysten
Right to Play’s mål er å endre holdninger. Denne langvarige og komplekse prosessen krever at man bygger opp egen selvfølelse og motstand mot gruppepress. Gjennom Sport og lek lærer barna lagånd, samarbeid, kommunikasjon og respekt – de viktigste verdiene i enhver idrett.

Se erkesbiskop Desmond Tutus tale om sportens mange muligheter:
Right to Play

Samhandling mellom kulturer
OL er en arena der mennesker fra hele verden treffes for å konkurrere innenfor fredlige rammer. Dette signaliseres ikke minst ved det olympiske flagget. Coubertin forklarte meningen bak flagget slik:

- Det olympiske flagg har en hvit bakgrunn, med fem ringer, flettet i hverandre, i midten: blå, gul, sort, grønn og rød. Disse ringene er symbolske; de representerer verdens fem kontinenter, forent i og med Olympismen, og de seks fargene er på alle nåværende nasjoners flagg, uten unntak.

Sharing the DreamCanada ønsker å ta godt imot alle deltakerne og har engasjert elever fra hele landet i denne prosessen. Flere tusen elever har dekorert velkomstkort med lykkeønskninger som skal gis til de ulike nasjonale lagene:
Sharing the Dream

For å lese mer om de olympiske leker:
Active for Peace OL historikk

 
Linker vi anbefaler:

Right to Play

Sharing the Dream

Active for Peace OL-historikk

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58