Rollespill om rettigheter i Kina

 
 

Elevrådet ved Grasdal skole i Bergen ønsket å markere menneskerettighetsdagen 10. desember ved å belyse arbeidernes rettigheter i Kina. Dette gjorde de gjennom å arrangere et rollespill som viser hvordan arbeidere i Kina kjemper for retten til å streike.

RollespillI forbindelse med rollespillet fikk elevene en innføring i statusen til menneskerettighetene i Kina. Men også Norge har en forhistorie når det gjelder brudd på arbeidernes rettigheter. Et eksempel er Salhus på 1920-tallet der det også var forbudt å streike. Dette ble belyst før rollespillet startet.

 

Økonomisk globalisering
Kinesiske arbeidere krever en rekke rettigheter som de har krav på, blant annet retten til å streike, og til og danne fagforeninger. Dette er rettigheter som står sentralt i konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Det er spesielt tekstilbransjen som Grasdal-elevene fordyper seg i. Norge importerer hvert år store mengder klær fra Kina, dermed har vi også et etisk ansvar for dem som påvirkes gjennom denne handelen.

Mer om rollespillet på FNs sider:

Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58