Slagord for det internasjonale ungdomsåret

 
 

Det internasjonale ungdomsåret

I forbindelse med det internasjonale ungdomsåret ønsker FN dialog med ungdom fra hele verden.  FN har blant annet laget en facebook side der man kan delta i diskusjoner og ulike aktiviteter.

Den første aktiviteten som lanseres på denne siden er innsamling av slagord til det Internasjonale Ungdomsåret. Fra 25. januar til 12. februar kan ungdom sende inn slagord på mellom 1-5 ord som beskriver temaet for Ungdomsåret 2010.
Slagordet som blir valgt av FNs ungdomspanel vil bli brukt i lanseringen av det Internasjonale Ungdomsåret. Det aksepteres kun forslag på engelsk, men det slagordet som vinner vil bli oversatt til alle de offisielle språkene i FN

For å foreslå et slagord kan man gå inn på denne siden på facebook

 

 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58