Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding

 
 

4. april markeres den internasjonale dagen for bevissthet rundt miner og minerydding. Hver eneste dag skades og drepes mennesker fordi de tråkker på landminer.

Minene, som under en krig graves ned i jorda, og som derfor ikke kan sees, er grusomme våpen som fortsetter å drepe og lemleste lenge etter at konflikten er over. I mange land utgjør minene en alvorlig trussel mot menneskers liv, helse og sikkerhet. De skiller ikke mellom soldater og sivile, eller mellom voksne og barn. I tillegg er minene ofte et hinder mot sosial og økonomisk utvikling både lokalt og nasjonalt. Det er behov for en stor innsats av stater, med støtte fra FN og andre for å få etablert og utviklet tiltak mot miner.

Etter tre tiår med væpnet konflikt er Kambodsja et av de mest minerammede landene i verden. 80 % av kambodsjanere lever av jordbruk og mange er tvunget til å leve og dyrke jorden i minelagte områder. På tross av kunnskap om landminer kan ikke en kambodsjansk bonde slutte å dyrke jorden. I løpet av regntiden flytter jorden på seg på grunn av store vannmasser, noe som fører til at et område som ble dyrket i fjor ikke nødvendigvis er trygt i år.

The Halo Trust er Aktive Fredsreisers internasjonale partner i arbeidet for å fjerne landminer i Kambodsja. Deres overordnede mål er å rydde flest mulig miner på den sikreste og mest effektive måten.
Fjern en landmine i Kambodsja:

Aktive Fredsreiser Vær med å rydde landminer i Kambodsja

FN Internasjonal dag for bevissthet om miner og minerydding

Den internasjonale landminekampanjen

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58