21. mars – Internasjonal dag mot rasediskriminering

 
 

Dagen skal rette fokus mot kampen for å avskaffe alle former for rasediskriminering. Datoen er valgt fordi 21. mars 1960 ble 69 mennesker drept i Sharpville, Sør-Afrika. Befolkningen protesterte med fredelige midler mot apartheid da de ble angrepet.

Et fundament i Aktive Fredsreiser virksomhet er arbeidet mot diskriminering. Dette ønsker vi å markere i forbindelse med FNs dag mot rasediskriminering 21. mars. Det mangler nemlig ikke på historiske eksempler der stater har diskriminert på bakgrunn av rase og etnisitet. Deltakere på våre turer til Tyskland og Polen, får med egne øyne se hvordan Hitlers regime utførte grove overgrep mot grupper i befolkningen som ble oppfattet som ”annerledes”.

Apartheid-regimet i Sør-Afrika er et eksempel på et samfunn der diskrimineringen var grunnleggende for statens eksistens. Et grelt eksempel fra nyere tid er diskrimineringsregimet i Rwanda før massakrene der.  Men vi trenger ikke å gå til utlandet for å finne historiske tilfeller av myndigheters diskriminering. Samer, kvener, sigøynere og tatere er alle grupper som har blitt utsatt for urettferdighet og forfølgelse i vårt eget land.

I dag er diskriminering på nivå med apartheidstyret i Sør-Afrika så godt som utryddet, men mennesker forskjellsbehandles fortsatt på grunn av rase eller etnisk tilhørighet. I avisene kan man lese om den daglige diskrimineringen av romanifolket i Europa. I Afrika har flere konflikter blusset opp på grunn av forskjellsbehandling av ulike etniske grupper. Eksemplene viser at rasediskrimineringskonvensjonen som ble vedtatt i 1969 er aktuell også i dag.

Våg å være et medmenneske
FN om dagen
Konvensjonen mot rasediskriminering

 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58