En kopp te  
 
 

Tea Time

Fordommer om andre oppstår uten at man engang kjenner personen. Ofte er fordommene rettet mot minoritetspersoner, mennesker som man oppfatter som ”annerledes” enn flertallet. Statistikk viser at nordmenn som kjenner personer med minoritetsbakgrunn har mindre fordommer. Derfor har Antirasistisk senter opprettet Tea time, en kampanje der norske muslimer inviterer ikke-muslimer hjem på te, rett og slett for å bli litt bedre kjent.

Det eneste alle som inviterer har felles er en muslimsk bakgrunn, og et ønske om å vise et bredere bilde av norske muslimer enn det som ellers får plass i mediene. Undersøkelser viser at det store flertallet av den etnisk norske befolkningen ikke har venner med minoritetsbakgrunn. Dette er et sterkt signal om at det er behov for å møtes, snakke sammen, avkrefte de enkle ideene vi ofte har om hverandre.

Spesielt de to siste årene har norske muslimer opplevd et økende, ofte negativt fokus. Det er derfor større behov enn noen gang for å ta oss tid til å lære hverandre å kjenne - rett og slett ta en kopp te sammen.
Vil du invitere, eller bli invitert på te? Send en epost til: teatime@antirasistisk-senter.no

Husk å opplyse om hvor i landet du bor.
 
Se reklamefilmen: http://www.antirasistisk-senter.no/tea-time-60-sekunder.4878070-152435.html

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58